#
Algemeen

Voortgang Gondrand Traffic

06 maart 2018

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk realiseren wij het nieuwe logistieke centrum voor Gondrand Traffic in opdracht van WDP. Het terrein ligt geografisch bezien strategisch in de corridor tussen twee wereldhavens: Rotterdam & Antwerpen. Door haar ligging vervult Moerdijk een belangrijke ondersteunende functie. De betekenis is hiervan groot, omdat de regio West-Brabant door de aanwezigheid van de haven de Logistieke Hotspot van Nederland is. Via een fijnmazig netwerk is Moerdijk ook verbonden met de Brabantse inlandhavens van bijvoorbeeld Tilburg, Waalwijk en Oosterhout. Met de nieuwbouw beschikt Gondrand over genoeg capaciteit om de groei van haar huidige en toekomstige klanten te faciliteren. Met oog op de toekomst kan het nieuwe logistieke centrum met nog eens 16.000 m2 uitgebreid worden.

Voortgang

De montage van de gevelbeplating is bijna gereed, de laatste gevelplaten zullen worden gemonteerd op staalconstructie van de docks. In het kantoorgedeelte is de beganegrond voorzien van vloerisolatie en is klaar om gestort te worden. De supervlakke vloer in compartiment 1 is gereed en zijn we daar gestart met het treffen van de voorbereidingen voor de realisatie van de koelcel. Compartiment 1 zal namelijk worden ingericht voor producten die niet warm mogen worden en krijgt daarom drie temperatuurzones voor koeling van vijf tot vijftien graden Celsius.

Hieronder vindt u een impressie van de voortgang.