#

Parametrische gesegmenteerde houten schaalconstructies

27 januari 2020

Duurzaamheid is een aspect dat steeds belangrijker wordt, dit geldt ook voor de bebouwde omgeving. Hierdoor is onderzoek naar nieuwe materialen, ontwerptechnieken en fabricatiemethodieken noodzakelijk. De duurzaamheid van een constructie kan op verschillende manieren worden verbeterd. Een aspect daarvan is een optimalisatie van de (constructieve) vorm. Om complexe geometrieën te fabriceren volstaan seriematige- en traditionele productietechnieken niet meer.

Een ontwikkeling die nu gaande is op het gebied van fabricatie is het digitaal fabriceren van objecten middels 3D printen, frezen, snijden etc. uitgevoerd door industriële robots. In de bouwsector is deze fabricatiemethodiek nieuw in tegenstelling tot bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie, waarbij het vele restricties wegneemt ten opzichte van traditionele fabricatiemethodieken.

Collega Sebastiën de Wit deed onderzoek naar parametrische gesegmenteerde houten schaalconstructies. Lees hier het artikel in 'Onderzoeksmiddag Construeren met Hout' (ISBN: 978-90-386-4971-9).