#
,

Wij gaan voor duurzaam beton!

31 maart 2017

In samenwerking met 24 ondernemingen, de gemeente Tilburg en Netwerk Betonketen is het 'Convenant Duurzaam Beton' op 24 maart 2017 ondertekend. Wethouder de Vries van de gemeente Tilburg begeleidde de voorbereidingen van het convenant: ''Met de uitvoering van deze afspraken daalt de CO2-uitstoot van beton en zorgen we ervoor dat al het vrijkomende beton uit stoepen, wegen en gebouwen hergebruikt wordt in nieuw beton. Dat is duurzaam en we besparen zo op cement en op de winning van zand en grind''

Doel van het convenant is het verhogen van het hoogwaardig hergebruik van bouwgrondstoffen en het verlagen van de CO2-uitstoot van beton. Het is gericht op het duurzaam en circulair aanbesteden van wegen en gebouwen in Tilburg.

Om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie in 2045 besloot de Tilburgse gemeenteraad eind 2016 tot uitvoering van een Aanpak Circulaire economie Tilburg. De ondertekening van dit convenant is onderdeel van deze aanpak.

Noodzaak

Door de winning van grondstoffen en door de uitstoot van broeikasgas (CO2) heeft de productie van beton een behoorlijke impact op het milieu. Maximaal hergebruik is dus noodzakelijk! Van beton wordt maar weinig hergebruikt in nieuw beton, in totaal maar 3%. Ook binnen de bestaande regels is het eenvoudig om hergebruik te verhogen. Het streven is een circulaire economie: een economisch systeem waarmee je de producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en waarin je de waarde zoveel mogelijk behoudt. Met het convenant gaan de ondertekenaars zich in de periode 2017 tot 2020 actief inzetten voor de uitvoering van deze duurzame maatregelen.

Netwerk Betonketen

Het Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouwprojecten door het reduceren van CO2 en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Ongeveer 100 organisaties (gemeenten, provincies, aannemers, betonleveranciers en recyclingbedrijven) zijn lid van de Betonketen. Kijk voor meer informatie op www.betonketen.nl